Ce Asculti Tu

  • Uploaded by: Irina Calpac
  • Size: 59.6 KB
  • Type: PDF
  • Words: 661
  • Pages: 1
Report this file Bookmark

* The preview only shows a few pages of manuals at random. You can get the complete content by filling out the form below.

The preview is currently being created... Please pause for a moment!

Description

Ce ascul i tu? Pe p mânt nu mai sunt limite pentru auz. Radiodifuziunea a dep it obstacolele. Sateli ii de informa ii plasa i în univers fac posibil s aducem în camera noastr i cele mai îndep rtate voci. Omul de ast zi a inventat cu ajutorul tiin ei i technicii instrumente, care fac audibile la distan e mari i cele mai fine zgomote. i cât de multe lucruri, i de tot felul, se pot auzi în via a noastr zilnic . Noi ne bucur m de primele încerc ri ale unui copil de a vorbi. Ne speriem când în circula ia rutier se aud deodat semnale sonore i scâr âit de frâne. Auzim cântecul i ciripitul p s rilor. Pretutindeni prelu m în noi ceva prin intermediul auzului. Dar nu totdeauna sunt lucruri bune. Nu, deseori auzim, i în mod deosebit ca tineri, unele lucruri rele i care ne împov reaz . Ar trebui s ne obi nuim s nu ascult m aceste lucruri negative, ci s ne îndrept m spre acele lucruri, pe care le putem primi f r nici un pericol pentru via a interioar . În Isaia 24 versetul 16 citim: »De la marginile p mântului auzim cântând: „Slav Celui neprih nit!”« - Ceea ce pentru profet era atunci un lucru de viitor, a devenit pentru noi acum prezent i realitate. Da, auzim de la marginile p mântului. Ori din sudul cel mai de jos, sau din nordul cel mai de sus, ori din orientul îndep rtat, sau din vestul apropiat, de pretutindeni auzim tiri i rapoarte. Numai cânt rile de laud spre slava lui Dumnezeu nu se aud! De cele mai multe ori sunt plângeri cu privire la viru i i catastrofe, care înmul esc teama pe p mânt. Uneori se aud informa ii senza ionale, care pentru un moment ne atrag toat aten ia. i dac câteodat sunt cânt ri de laud , atunci ele sunt cântate omului i realiz rilor lui în cuceririle spa iale sau în sport. Dar astfel de plângeri i laude vor amu i cândva definitiv; c ci la sfâr itul timpurilor, spre care privea profetul Isaia, se va auzi numai o voce pe p mânt: lauda slavei lui Dumnezeu! Ea este înc acoperit de alte voci care ne înconjoar de diminea a i pân seara. Ea r sun în ascuns, i este totu i cea mai important voce, care va r mâne, când toate celelalte vor înceta. Ea va l uda ce a f cut Dumnezeu pentru noi copiii oamenilor. Drag prieten tân r, drag tân r , te rog în mod deosebit, ascult ce a f cut Dumnezeu i pentru tine. Dumnezeul cel sfânt i drept a trimis în aceast lume pe singurul Lui Fiu, Isus Hristos. Noi oamenii am fost desp r i i de Dumnezeu prin p cate i f r delegi. Isus trebuia s refac rela ia dintre Dumnezeu, pe de o parte, i noi oamenii, pe de alt parte. Dar aceasta era posibil, numai dac El Î i va da via a pentru noi oamenii. i Domnul Isus a f cut aceasta. Isus a devenit puntea de leg tur spre inima lui Dumnezeu, Tat l. Nu vrei tu s vii acum la Mântuitorul lumii? Te rog, îngenunche într-un loc lini tit i m rturise te Domnului Isus, c i în via a ta au fost unele lucruri care î i blocau accesul la Dumnezeu, Tat l. S - i par r u de acest fapt i spune-I c î i pare r u. Dup aceea, cu credin simpl , copil reasc , po i lua pentru tine lucrarea de pe Golgota, i mul ume te-I pentru ea. Ce ascul i tu? Aceasta a fost întrebarea mea de la început. Acum ai citit vestea bun despre iertarea p catelor vie ii tale. Tu ti c drumul spre inima lui Dumnezeu, Tat l, conduce numai prin Isus Hristos. De aceea spune „Da!” Mântuitorului lumii. F. Z.

Similar documents

Ce Asculti Tu

Irina Calpac - 59.6 KB

Construye Tu Propia Consola

Borja Lopez Cabrera - 251.9 KB

CE serie HC

Armando Sixto - 198 KB

CE 4560

Naif - 144 KB

Ce ne aseamănă și ce ne desparte

Impressive mv - 74.3 KB

Guía Crea tu propio manual de marca

Brahyan Berrio - 1.8 MB

MARTINA 1040 Preguntas CE

maria - 33.1 MB

© 2024 VDOCS.RO. Our members: VDOCS.TIPS [GLOBAL] | VDOCS.CZ [CZ] | VDOCS.MX [ES] | VDOCS.PL [PL] | VDOCS.RO [RO]