e Guvernare in Norvegiaaaaa

  • Uploaded by: Sovan Simona
  • Size: 736 KB
  • Type: PDF
  • Words: 4,229
  • Pages: 17
Report this file Bookmark

* The preview only shows a few pages of manuals at random. You can get the complete content by filling out the form below.

The preview is currently being created... Please pause for a moment!

Description

E-GUVERNAREA IN NORVEGIA

Masterand: Șovan Simona

Secializarea: AP, anul 2, grupa 1.3

e-Guvernarea în Norvegia

CUPRINS

Introducere.........................................................................................................pag2

I. Socetatea informațională în Norvegia……………………………………..pag4

II.Practicii ale e-guvernării norvegiene……………………………………...pag6 III.Arhitectura Tic în sectorul public norvegian…………………………..pag11

IV.Structura eGuvernarii în Norvegia..........................................................pag13 V.Sistemul norvegian al administraţiei locale..............................................pag15

Concluzii

1

e-Guvernarea în Norvegia

Introducere “Lumea se schimbă. Internetul și globalizarea au schimbat atat socetatea noastra cât si modul nostru de percepție a realitații, pietrele de temelie ale socetații – instituțiile în sine care în aceste momente sunt sub presiune. În cazul în care Norvegia vrea să țină pasul cu schimbarea, nu avem timp de pierdut. Lumea nu are de gând să ne aștepte pe noi, ci noi trebuie să învătam să traim cu schimbarea. Trebuie să profităm de oportunitațile pe care noile tehnologii le prevăd pentru viitor. Noi trebuie să încurajăm inovația, creativitatea și spiritul antreprenorial. Obiectivul Guvernului este de a conduce tranziția către o socetate bazată pe cunoastere. Vrem să se construiască podul care duce toată lumea în noua socetate. Norvegia este o tara mare, cu o populație mică. Toată lumea trebuie să se alăture. Avem nevoie unii de altii.”[Grete Knudsen]

Tehnologia informației și a comunicațiilor a schimbat lumea, nu o dată ci de mai multe ori în istoria omenirii. Trunchiul comun de cunoștințe combinat cu progresul tehnic rapid, oferă un vast potențial pentru dezvoltarea în continuare a socetații informaționale. Educarea populației în domeniul informațional, eficiența serviciilor publice și legile cadru în acest domeniu sunt elementele cheie ale Norvegiei. Facilitațile oferite în prezent de tehnologia informației constituie cadrul perfect pentru dezvoltarea de noi concepte și anume e-guvernarea si e-administrația. Guvernarea electronică presupune utilizarea aplicațiilor informatice și a altor tehnologii ale informației, bazate pe internet pentru a îmbunătății accesul, livrarea informației dar și a serviciilor către public, sau către alte agenții și entitați guvernamentale. În urma implementării acestui proces, s-a constatat o creștere a eficacitații și calitații serviciilor, deoarece se transformă și modernizează Guvernul prin intermediul tehnologiei și comunicatiilor. Guvernarea electronică reprezintă procesul de reinvenție a sectorului public prin digitalizare și noi tehnologii de management al informației, proces al cărui scop final este cresterea gradului de participare politică a cetățenilor și eficientizarea aparatului administrativ. 2

e-Guvernarea în Norvegia

Norvegia sau Regatul Norvegian este un stat în Europa de Nord situat în vestul Peninsulei Scandinave între Oceanul Atlantic și Marea Norvegiei, Federația Rusă, Finlanda și Suedia. Este divizat în 19 districte. A sasea tară din Europa ca suprafață, Norvegia este putin populată și se află pe locul 28 ca numar de locuitori. Teritoriul ţării este străbătut de Alpii Scandinavici, munţi vechi, în mare parte erodaţi, cu aspect de platouri în zona centrală, puternic accidentate de văi adânci, dominate de culmi muntoase, cu piscuri înalte, în sud-vest, scăzând în înălţime spre nord est şi coborând brusc spre vest, formând aici ţârmurile abrupte şi crestate de fiorduri. Pe litoral câmpiile ocupă suprafeţe foarte restrânse. Numai un procent redus din suprafaţa Norvegiei este adecvat pentru exploatarea agricolă sau forestieră, dar ţara este înzestrată din belşug cu resurse naturale, ca petrolul, gazele naturale, diferite minereuri, peşte, cherestea şi hidroenergie. Aceste resurse, în special cele din sectorul platformelor maritime, au ajutat Norvegia să devină una din cele mai bogate ţări din lume. Parţial, această bogăţie se datorează situării în apropierea pieţelor importante din Europa de Vest şi accesului facil la energie, industrializării pe scară largă, stabilităţii politice şi standardelor de educaţie înalte. Secolul XX a reprezentat o perioadă în care bunăstarea a crescut continuu, datorită dezvoltării sectorului hidroenergetic începând din anul 1905 şi descoperirii şi exploatării petrolului şi gazelor naturale începând din anii ‟70. Norvegia are, de asemenea, vechi tradiţii în domeniul navigaţiei şi este a patra naţiune maritimă din lume. Norvegia are o populaţie de 4 525 000 de locuitori, cu o rată anuală a creşterii demografice de 0,57 %. Ca în multe alte ţări europene, şi în Norvegia se înregistrează în prezent rate scăzute ale natalităţii, după o lungă perioadă de creştere demografică importantă. În vederea creşterii nivelului de trai al populaţiei, a fost pusă în aplicare o politică activă în domeniul distribuţiei sociale. Această politică a dus la egalizarea generală a veniturilor, indiferent de localizare, de sex, vârstă sau profesie şi a facilitat crearea unei societăţi unite din punct de vedere financiar şi social.

3

e-Guvernarea în Norvegia

Socetatea informațională în Norvegia Norvegia se numără printre liderii la nivelul mondial în ceea ce priveşte penetrarea TIC în socetate, ceea ce a dus la un grad mai ridicat de acces la servicii şi informaţii atât publice cât şi private pentru cetăţeni. Deoarece TIC este o tehnologie ce presupune facilitarea şi uşurarea anumitor sevicii, este vital să se ia măsuri pentru persoanele care din diferite motive sunt în afara socetatii informaţionale. Într-o socetate în curs de schimbare, accesul la utilizarea TIC este mai mult decât necesară. Norvegia este ţara care merge pe principiul că toată lumea trebuie să fie în măsură să participe şi sa facă parte din socetatea informaţională. Pentru ca toţi oamenii să fie implicaţii în socetatea informaţională, Guvernul şi-a luat angajamentul de a asigura în primul rând un “acces Digital” concretizat prin asigurarea unui internet calitativ de viteză mare şi pentru toată lumea, apoi pune accent pe un “designe universal” de soluţii TIC care reprezintă o condiţie prealabilă pentru participarea şi funcţionarea eficientă a organismelor publice în procesul decizional. Guvernul are drept obiectiv ca sectorul public să folosească soluţii universale în implementarea tehnologiilor informaţionale în scopul realizării unui circuit mai bun a informaţiilor între instituţii. Deasemeni competenţele digitale în întreaga naţiune sunt esenţiale, de aceea Guvernul se concentrează pe competenţele digitale astfel, face dispoziţii pentru grupurile dezavantajate, cum ar fi persoanele în vârstă şi cele din afara pieţei forţei de muncă. Cu toate acestea, elevi şi persoane în ocuparea forţei de muncă vor trebui, de asemenea, să îşi dezvolte aptitudinile digitale prin şcoală şi viaţa profesională pentru a deveni utilizatori conform cerinţelor. Implementarea TIC în sistemul educaţional norvegian va fi intensificat. Elementele cheie ale strategiei includ asigurarea accesului la calculatoare şi Internet pentru toţi profesorii şi elevii şi extinderea utilizării resurselor digitale de învăţare. Se doreşte ca şcolile norvegiene să ajungă la un nivel foarte înalt în utilizarea TIC în predare şi învăţare. Competenţe digitale nu sunt

4

e-Guvernarea în Norvegia

abilităţi care sunt dobândite o dată pentru totdeauna, cum ar fi mersul pe bicicletă sau înotul, aceste abilitații necesită o continuă formare de aceea este important să se facă accesul la Biblioteca Naţională a Norvegiei, norvegiană Broadcasting Corporation şi alte surse de cunoştinţe şi informaţii. Norvegia se află în frunte pe plan international pentru punerea în aplicare a tehnologiilor informationale în sectorul public. Dar acest sector este unul foarte vast, instituțiile sunt numeroase iar interacțiunea dintre el ar putea fi îmbunatățită. Multe servicii electronice nu sunt deloc coordonate deoarece solutiile au fost dezvoltate la nivel local, fără referire la cerintele comune. Guvernul a decis ca realizarea unei administrații publice non-stop se va baza pe aceste principii de bază:  Instalații electronice self-service pentru cetățeni și intreprinderi  Dezvoltarea de componente comune TIC pentru sectorul public  Stabilirea unor principii comune arhitecturale pentru sectorul public Coordonarea electronică în sectorul public este încă în creștere, atât orizontal cât și în nivelurile administrative central și administrația locală. Nevoia de coordonare între sectorul public și sectorul privat indică o tendintă de crestere, în paralel cu coordonarea pe plan intern în sectorul public. În anumite contexte, sarcinile administrației publice depind și de afacerile private și industriale care au coordonat serviciile lor electronice. În anumite zone ale socetații, autoritatea administrativă este delegata institutiilor private sau semi-private sau agentiilor. Managementul la nivel national reprezintă un sistem de administrare coordonat și aplicat peste tot în Norvegia. Asistăm la o tranziție de la nivel local la o gestionare națională în multe domenii. Această tendintă este determinată de considerente financiare și politice. Există mai multe autorități publice, care utilizează sistemele pentru autentificarea utilizatorilor de web-based servicii. În decembrie 2005, Ministerul Administrației Publice și Reformei a efectuat o cartografiere a 15 autoritații publice care furnizează servicii de web-based unor persoane private și intreprinderi cu sediul in Norvegia. PIN-coduri si parole, eID soluțiile au fost utilizate de aceste Autoritații. 5

e-Guvernarea în Norvegia

Serviciile electronice, atat pentru cetațenii și intreprinderi sunt accesibile atat prin intermediul MYPAGE, MISITE citizens webite portal și business portal „Altinn‟

Practicii ale e-guvernarii norvegiene Mypage aduce oferte de servicii publice, reunite într-un portal web. Utilizatorul va avea propria pagină pe acest portal. Informațiile vor fi structurate tematic, iar serviciile vor fi grupate și sortate în funcție de nevoile utilizatorului. Informațiile și serviciile pe MYPAGE vor fi furnizate de catre agențiile și autoritațile de la toate nivelurile administrației publice, variind de la agențiile centrale guvernamentale către autoritățile locale mici. Accesul la Mypage va fi controlat printr-o soluție de conectare ce este comună pentru serviciile publice. La prima conectare trebuie să se înregistreze urmatoarele informații pentru a se acorda accesul la Mypage: -

Codul PIN de pe cardul de deducerea fiscală sau foaie de cod PIN.

-

Adresa de e-mail / numarul de telefon mobil - utilizat pentru a trimite o parolă temporară.

-

Noua parolă - o parolă de auto-selectate. Trebuie să cuprindă cel puţin opt caractere şi la cel puţin unul dintre ei trebuie să fie un număr. Dacă

au existat conectarii anterioare,

se introduce un cod PIN şi o parolă de

auto-selectare pentru a avea acces la Mypage. Pagina mea foloseste un SSL-certificate pentru log-on proces. Soluţia de conectare include, de asemenea, transmiterea unei identităţi electronice, astfel încât utilizatorii să poată continua pe alt site public fără să vă conectaţi din nou.

MYPAGE este un non-stop centru de servicii publice on line care permite:  Utilizarea serviciillor publice on-line  Prezintă formulare de cerere și de servicii publice  Acces la datele personale stocate în registrele publice Prin realizarea serviciilor publice mai accesibile, mypage intenționează să facă viața cetațenilor dar și a funcționarilor publici mai ușoară.

6

e-Guvernarea în Norvegia

Cetatenii norvegieni prin intermediul Mypage:  Îsi pot schimba adresa din Populația Natională a Registrului  Să aplice pentru un card de impozit  Să notifice o schimbare de adresa la serviciul postal norvegian  Să își găsească numele și informațiile de contact pentru medicul de familie  Pot schimba medical de familie  Pot obține o asigurare de sănătate  Obțin date cu privire la pensia așteptată  Vizualizează informații despre orice împrumut sau finanțare ce s-ar putea efectua cu statul norvegian  Își pot cauta un loc de munca My page oferă securitate și confidențialitate , permite vizualizarea informațiilor colective din registrele publice. Aceste informații nu sunt salvate sau stocate pe mypage. 7

e-Guvernarea în Norvegia

Logarea în mypage se face printr-un sistem comun log-in, Min ID. Pentru conectare este nevoie de un numar de identificare personal norvegian, PIN-codurile din norvegia Administrației fiscale și o parola auto-select. După logare în mypage, putem avea acces la serviciile publice, fără a fi nevoie de logare in sisteme.

Altinn este un portal comun de interes

public. In 2002 Administarția Fiscală

Norvegiană, Institutul de Statistică și Brønnøysund Registrul si-au unit forțele în scopul de a crea o platformă comună pe internet. Portalul a fost lansat în decembrie 2003 sub numele de Altinn, și a fost în deplină funcționare pe parcursul anului 2004. Altinn este o solutie 24/7 și este constituit pe o platforma NET, solutia se bazeaza pe o interfata standard XML, SOAP și pe integrarea sistemelor IT care pentru intreprinderi este pus în aplicare prin ajutorul serviciilor web. Altinn este proiectat pentru orice nivel de securitate. Astazi, solutia Altinn foloseste o combinație de un jurnal și o autentificare pentru semnarea la nivel de securitate 2 și PKL, cu un smart-card la nivel de securitate 4. Pentru a putea face logon pe acest portal, utilizatorul trebuie să aiba un numar personal de identificare norvegian și un onetime PIN-codul. PIN-codul se gaseste pe formularul pentru declarația fiscală, trimis de catre stat. https: / / www.altinn.no/cms/1044/altinn/Mer OM Altinn / Altinn în English.htm

Fondul de stat de împrumut Educational NSELF are două soluţii diferite. Unul pentru logare pe "Your Page" ("Din partea") şi una pentru semnare. -

Numele de utilizator şi codul PIN pentru logare pe "Your Page" este trimis tuturor utilizatorilor la un moment dat. Utilizatorul poate schimba întotdeauna PIN-codului, după ce a făcut Log on prima dată.

Statul Fondul de împrumuturi de învăţământ nu are acces la codul PIN. De asemenea, este posibil să se faca log-on pentru"Your Page" prin intermediul "Pagina mea" -

În legătură cu acordarea de împrumuturi pentru studenţi NSEF foloseste o solutie smartcard pentru semnarea note de ordin , utilizarea semnăturii electronice este o ofertă de la 8

e-Guvernarea în Norvegia

NSELF la toti studentii din învăţământul superior( la nivel de universitate sau colegiu). În mod normal biletul la ordin este trimis prin poşta obişnuită, care urmează să fie semnat de către student . În loc de a primi bilet la ordin prin poşta obişnuită, acesta poate fi trimis electronic pe Internet. Pentru a putea să semneze nota de ordin electronic studentul are nevoie doar de un PC cu o conexiune la internet, un smart card şi un cititor de smart card. Trei carduri diferite inteligente pot fi folosite, toate emise de Buypass AS6, costa de la NOK 6. Cele trei carduri de diferite sunt: -

"Buypass", care este un card inteligent, care poate fi utilizat de către toţi utilizatorii Buypass. În plus, cardul poate fi utilizat împreună cu programe 3rd party software pentru autentificare, semnarea şi criptarea (de exemplu, e-mai).

-

"Loteria-card", care poate fi folosit pentru toate jocurile oferite de norvegian. Smart-card poate fi folosit pentru serviciile eID cu alţi utilizatori Buypass.

Internal Revenue Service Internal Revenue Service10 are propria soluţie PIN-cod pentru carduri de deducere fiscală şi un formular a impozitului pe venit, care sunt distribuite la majoritatea populaţiei. Repartizarea totală a "TaxPIN" este de 3,6 milioane card de deducere a taxei şi 0,36 milioane de "carduri libere". PIN-cod poate fi utilizat în autorităţile fiscale pe

propriul portal

(www.skatteetaten.no) sau în portalul de servicii pentru întreprinderi (www.altinn.no). Pentru cei care folosesc portalul Altinn, se poate utiliza, de asemenea PIN-coduri, Altinn proprii (primite prin poştă sau prin SMS). Studii recente , efectuate în Norvegia indică faptul că un numar semnificativ de proiecte de cercetare sunt în domeniul tehnologiei informaționale. Astfel administrația publică din norvegia a efectuat schimbări radicale care au dus la creșterea eficienței în acest sector. Utilizarea TIC în sectorul public din norvegia , în esentă a fost bazat pe necesitatea de crestere a eficienței prin automatizarea producției de servicii și modernizarea proceselor administrative prin mai multe servicii orietate spre cetățean. Coordonarea electronică în sectorul public este încă în crestere atat la nivel central cat și local. Complexitatea acestei coordonari este enorma. Multe unitații organizaționale au un numar mare de sarcini și servicii care urmează să fie efectuate folosind sisteme TIC.

9

e-Guvernarea în Norvegia

În conformitate cu principiul responsabilitații liniare fiecare organism public este responsabil pentru stabilirea și dezvoltarea infrastructurii TIC în acele domenii în care unitatea publică constată că este necesară o astfel de abordare. Sectorul public a raspuns așteptarilor utilizatorilor, prin realizarea și concentrarea informațiilor pe portaluri. În evaluarea calitații site-urilor publice, www.norway.no a subliniat că portalul evoluției a facut progrese bune în sectorul public în ultimii ani. În acest sector public s-au dezvoltat diferite tipuri de portaluri, cum ar fi portaluri de servicii, afaceri, portaluri internaționale și naționale, care prezintă atat avantaje cat și dezavantaje. Documentul de strategie "Strategie şi acţiuni pentru utilizarea de procese de afaceri electronice şi de achiziţii electronice în sectorul public" şi succesul tot mai mare de eProcurement portal Ehandel.no demonstrează angajamentul Guvernului de a îmbunatații eGuvernarea. În ciuda acestui fapt, şi în contrast cu alte ţări nordice, în Norvegia există relativ puţine proiecte guvernamentale centrale pentru a îmbunătăţi consultarea on-line şi participarea cetăţenilor în elaborarea politicilor. Cele mai multe dintre iniţiativele guvernare electronică sunt direcţionate către furnizarea de informaţii pentru cetăţeni, mai degrabă decât angajarea lor în eConsultation sau eParticipare. Guvernul norvegian a stabilit un program de patru ani pentru introducerea de e-commerce în sectorul public în Norvegia. Proiectul programului principal a fost înfiinţarea unui pieţe electronice de achiziţii publice, în scopul de a reduce pragul pentru a lua e-commerce în utilizare, atât pentru entităţi din sectorul public şi furnizorii acestora. Acest proces este în curs de desfăşurare . Pe piaţă a fost operaţional din luna iunie 2002 şi programul este acum în anul său final.

Arhitectura Tic in sectorul public norvegian Conceptul de arhitectura Tic poate fi descris ca un sistem de reglementare pentru utilizarea TIC , care descrie structurile acestei tehnologii în cadrul relațiilor între organismele publice. Arhitectura Tic are drept obiectiv obținerea diferitelor sisteme în asa fel încat să se potrivească și să lucreze bine împreuna iar o buna funcționare poate contribui atat la utilizarea informațiilor mult mai bine cat și la utilizarea eficientă a resurselor publice. 10

e-Guvernarea în Norvegia

Cerinta crescută pentru informații, din partea utilizatorilor, și dezvoltarea de soluții electronice self-service care necesită interacțiunea electronică la toate nivelurile administrative, dictează necesitatea de a se stabili o arhitectură TIC generală pentru tot sectorul public. O astfel de arhitectură nu poate inițial acoperi fiecare aspect al utilizarii TIC din sectorul public, dar ar trebui în primul rand să se concentreze pe coordonarea și prestarea unor servicii pe internet, cetațenilor si persoanelor juridice. În general, organizarea unei arhitecturi TIC ar trebui să țină cont și de tendintele de dezvoltare văzute în cadrul arhitecturii organizaționale TIC global în alte tari. De exemplu, Danemarca, Marea Britanie si Statele Unite ale Americii sau concentrate puternic pe instituirea unei arhitecturi TIC globale în sectorul public. Acest tip de model architectural împarte componentele implicate în straturi diferite. Se obișnuiește să se dividă o arhitectură TIC generală în trei straturi principale: nivelul de prezentarea, stratul component partajată și stratul de intreprindere. Stratul de prezentare este nivelul unde cetățenii și intreprinderile se confruntă și care afiseaza soluții pentru sectorul public self-service prin intermediul portalului centralizator de servicii ATLINN si MYPAGE și portaluri de intreprindere. Stratul component partajat conține o serie de componente comune TIC de care organismele publice au nevoie în scopul de a oferi soluții în mod efficient. Dezvoltarea în comun de astfel de componente și utilizarea lor de către mai multe intreprinderi publice salvează resursele. Stratul de intreprindere contine sisteme tehnice, register și sisteme de administrare de exemlpu , arhiva de procedură, precum și sisteme de finanțare. În

general securitatea Tic în arhitectura sectorului public trebuie să fie flexibilă și

adaptabilă, în așa fel încât să interacționeze cu arhitecturi care există în cadrul sub-sectoarelor și organismelor individuale.

11

e-Guvernarea în Norvegia

Structura eGuvernarii in Norvegia De la 1 octombrie 2004, Ministerul Administrației Publice și Reformei este responsabil pentru coordonare politicii TIC în sectorul guvernamental. Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor este responsabil pentru politica în domeniul telecomunicaţiilor şi Ministerul Comerţului şi Industriei este responsabil pentru TIC şi pentru cercetare în domeniul TIC. Asociaţia Norvegiană a Autorităţilor Locale şi Regionale (KS) este o asociaţie de membru naţional pentru municipii, județe și întreprinderile publice în proprietați municipale sau judeţene. Toate municipiile şi judeţele sunt membri. KS este corp consultativ, acţionează ca un purtător de cuvânt şi avocat vis-à-vis de guvernul central în numele membrilor săi. Chiar şi cu principiul de independenţă a municipalităţilor vis-à-vis de stat, Ministerul Administraţiei Publice şi Reformei

12

e-Guvernarea în Norvegia

are, de asemenea, un general de coordonare Responsabilitatea pentru domeniul TIC vis-à-vis de sectorul municipal. Proiecte de eGovernment în Norvegia sunt adesea integrate pe verticală, adică în aceeaşi zonă de competenţă, cum ar fi fiscale sau de securitate socială. Cu toate acestea, măsurile sunt luate în direcţia orizontală integrare care acoperă mai multe departamente şi instituţii. Unul dintre scopurile orizontale integrate este de a împărtăşi informaţii, astfel încât să se evite solicitarea acest lucru de două ori de la cetăţeni sau companii. Registrul Brønnøysund realizeaza acest lucru. Guvernul norvegian a identificat necesitatea de a coordona serviciile eGovernmental, cf. art. Cartea albă privind politica din domeniul TIC-200612. Coordonarea este pe mai multe domenii şi niveluri, IA între de stat şi de municipalităţi, pentru a stabili portaluri, cum ar fi Altinn şi pagina mea, pentru a permite utilizarea de soluţii tehnice (sau părţi ale soluţiilor tehnice) de Altinn de către alte autorităţi publice. Există o nevoie de coordonare cu privire la utilizarea semnăturii digitale (PKI). Efectuarea soluţii electronice self-service disponibil pe Internet impune cerinţe speciale de securitate a comunicaţiilor electronice. Atât expeditorul şi destinatarul trebuie să fie sigur de autenticitatea comunicarii. În plus, părţile trebuie să fie în măsură să se bazeze pe conţinutul a ceea ce se comunică. Ca răspuns la aceste provocări, în 2004, un joint caietului de sarcini pentru PKI pentru sectorul public a fost pregătit. Strategia stabileşte, în esenţă, trei măsuri principale: -

Stabilirea unui sistem de aprobare public pentru furnizorii de eID şi e-semnături în sectorul public, în conformitate cu "Requirements Specification pentru PKI pentru Sectorul Public".

-

Stabilirea unui acord general cu privire la un portal de securitate comun pentru întreg sector publlic, inclusiv municipalităţile.

-

Stabilirea unui acord general cu privire la o întreprindere eID şi angajat eID. Un sistem de aprobare voluntar pentru furnizorii de eID și soluții e-semnăturile în sectorul public în conformitate cu "Requirements Specification pentru PKI pentru Sectorul Public", a fost stabilit, cu o bază statutară în Lege cu privire la e-semnături. Acest sistem de aprobare a intrat în vigoare în decembrie 2005. Portalul de securitate a fost conceput ca un login comun şi soluţie de semnătura pentru

site-urile publice. În iulie 2005, statul a semnat un acord general privind serviciile de securitate 13

e-Guvernarea în Norvegia

portal cu un furnizor comercial. Dar mulți dintre furnizori au dorit să îşi ofere serviciile direct la organismele naţionale şi municipalităţi. Acest lucru a însemnat că serviciile de securitate a portalului au fost insuficient utilizate, care nu au beneficiat nici de părţi. Ei au convenit, prin urmare, în iunie 2006 de a rezilia acordul. În toamna anului 2006, Ministerul Administraţiei Publice şi Reformei a început sa lucreze la o nouă strategie pentru eID şi e-semnături pentru sectorul public. Strategia a fost trimisă la audiere publică în primăvara anului 2007. Esenţa acestei strategii se concentrează în principal asupra: -

Utilizării unui card naţional de identitate (cu o eID) la cel mai înalt nivel de securitate pentru eGuvernare.

-

Crearea unui portal naţional de securitate comun pentru întregul sector public (inclusiv Altinn şi Mypage, şi municipalităţi )

Sistemul norvegian al administraţiei locale De la ratificarea Constituției Norvegiene în 1814, Norvegia a fost reglementată ca o democrație socială cu un sistem parlamentar de guvernare. Funcțiile Guvernului sunt distribuite pe trei straturi: Guvernul central, guvernul regional și administrația locală. Pentru a asigura echitatea și democrația într-o tară din punct de vedere geografic, fiecare stat este în continuare divizat în mai multe unității pentru a aborda multitudinea de responsabilitați guvernamentale. Administrația locală are cel mai mare contact direct cu cetățenii. Astazi, Norvegia este împărțită în 434 unității administrative publice locale, municipalităti organizate în 19 regiuni. Municipalitățile diferă în funcție de numarul populației de la o mie la cateva sute de mii. Municipalitatea este finanțată prin taxe locale dar și de către stat. Cu toate acestea finanțarea de la stat este în continuă scadere, forțând municipalitatea să devină mai eficientă în operațiunile lor. În același timp statul vizează îmbunătațirea calitații serviciilor și disponibilitatea de servicii pentru cetațeni și intreprinderi. Pentru a satisface cererea de imbunatățire și în același timp să facă fața cu resurse limitate, municipalitățile au intreprins mai multe inițiative pentru a reorganiza operațiunile existente. Un factor cheie în acest proces de reformă a fost e-guvernarea prin utilizarea TIC pentru a îmbunatăți calitatea informațiilor și furnizarea de servicii. Totusi, implementarea

14

e-Guvernarea în Norvegia

e-govermment suporta costuri considerabile. Aceste costuri pot fi justificate în municipii mari, dar sunt mai greu de accepat în comunitățile mici. Ca o consecință, un numar de municipalității colaborează pentru a partaja costurile initiale de dezvoltare.

Concluzii Organizarea serviciilor publice este în curs de reforma pentru a asigura schimbul eficient și sigur de informații și pentru a creste numarul de servicii disponibile care necesită orice formă de autentificare. Trebuie remarcat faptul că există o tendintă de reglementare a organismelor care se deschid pentru utilizarea eID. Acest lucru va promova limitarea nivelului de securitate emis de către entitațile publice sau private și va face mai ușoară relația de interoperabilitate, împreuna cu înființarea acelui portal unic pentru întregul sector public. Avantajele eGuvernarii ar fi ca există multe soluţii bune de guvernare electronică, şi unele servicii sunt foarte utilizate, precum și servicii pentru grupuri speciale (utilizarea întreprinderilor de Altinn). Aceasta este un indicator ce prezintă un interes de a comunica cu guvernul în format electronic, cu condiţia să existe o funcţionare eID soluţie, apoi carte de identitate naţională (eID), care este un card multi-funcţional reprezintă un mare avantaj al guvernarii electronice. Dezavantajele se rezuma la faptul ca există multe soluţii diferite de autentificare folosite în servicii de guvernare electronică în Norvegia, şi va lua timp înainte de o utilizare în întregime omogenă a soluţiilor de autentificare la un loc și în al doilea rand faptul că există nevoia de o coordonare mai puternică din cadrul ministerelor competente.

15

e-Guvernarea în Norvegia

BIBLIOGRAFIE http://www.epractice.eu/en/library/

http://www.norway.no/

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan023320.pdf

http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/IKT-politikk/stm17_2006-

2007_eng.pdf Summary in English: Report No. 17 (2006–2007) to the Storting

An Information Society for All

http://ec.europa.eu/

https://www.altinn.no/cms/1044/altinn/Mer+om+Altinn/Altinn+in+English.htm

Federated Electronic Identity www.feide.no Report nr. 17 (2006-2007) to the Storting (Parliament) – "An information society for

all"(St.melr nr. 17 (2006-2007) Eit informasjonssamfunn for alle)

16

Similar documents

e Guvernare in Norvegiaaaaa

Sovan Simona - 736 KB

LAB 3 E&E FINAL

EDWIN EDWARD CAPCHA TINOCO - 478.4 KB

Vitamin E S Forte Arabic

sytsss اbbbh - 208.3 KB

PROJETO MATERNAL 2 E 3

DAYANA OLIVEIRA - 88.4 KB

DemocracyTalks E Certificate

Nympha Decorina - 237.6 KB

Tarea 1. E

Anthony Piedra Medina - 1.2 MB

Introducere in C#

Dan Bogdan - 982.1 KB

© 2024 VDOCS.RO. Our members: VDOCS.TIPS [GLOBAL] | VDOCS.CZ [CZ] | VDOCS.MX [ES] | VDOCS.PL [PL] | VDOCS.RO [RO]